Visie Wat doet Stichting MensGoed

Met de juiste ondersteuning kan veranderen altijd. Als mensen werkelijk willen, biedt Stichting Mensgoed deze mogelijkheid.

Een zelfstandige woning, maar dan wel “Beschermd Thuis” kan. Ook als er veel beperkingen en/of problemen zijn.

Wij zijn 24 uur per dag , zo nodig 7 dagen per week inzetbaar en bereikbaar voor inwoners/clienten.

Met de juiste ondersteuning zoeken we samen met de inwoner/client naar het oplossen van de persoonlijke problemen. Tevens richten wij ons op het verhogen van het welzijn.

Ons doel is samen met de inwoner/client de zelfstandigheid en onafhankelijkheid verbeteren en de leefomgeving op een verantwoordde wijze te vergroten.

Visie Visie van Stichting MensGoed

Veel mensen verblijven onnodig lang in een instelling met alle daarbij behorende negatieve invloeden. Vrijwel ieder mens functioneert echter het beste vanuit eigen woonplek, een woning.

Bij intredende ziekte, achteruitgang, veroudering, kiest vrijwel iedereen er voor om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij een verblijf in een instelling, al dan niet met/na behandeling, is terugkeer naar de eigen woning, dan wel het kunnen betrekken van een eigen woning, ook de voornaamste zorg.

Tegen minder kosten en met passende begeleiding heeft wonen in een eigen zorgwoning veel positieve effecten op de ontwikkeling van mensen.

Gepaste ondersteuning door mensen met een brede ervaring, mensen die vóór alles respect hebben voor de ander. Mensen die de tijd nemen en voortdurend in samenspraak blijven met de inwoner/client.

De begeleiding is gericht op verzelfstandiging en op zoveel mogelijk onafhankelijk functioneren op alle levensgebieden. Het uiteindelijke doel is de ondersteuning weer zoveel mogelijk overbodig maken.

Visie Voor wie is Stichting MensGoed

Wij zijn er voor iedereen die psychische en/of psychiatrische problemen heeft, een “beschermd thuis” nodig heeft, maar toch zelfstandig wil wonen, met ondersteuning die gericht is op ontwikkeling en groei.

Neem Contact Met ons op

Bedankt voor je bericht ! we nemen spoedig contact met je op.

Hoe ? Hoe werken wij ?

Stichting MensGoed faciliteert de zorgverlening van inwoners/clienten. Wij zijn een samenwerkingsverband van ZZP-ers.

Stichting MensGoed heeft een convenant met VIVARE. Wij hebben per jaar recht op een aantal zorgwoningen. Woningen voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben vanwege beperkingen. De woning komt direct op naam van de inwoner/client.

Stichting MensGoed coördineert de ondersteuning in overleg met de inwoner/client en zoekt samen met hem/haar naar begeleiding die is afgestemd op de zorgvragen.
In overleg met de inwoner/client wordt een plan opgesteld (mijn plan – Ons plan), waaraan beide partijen zich committeren. Zo wordt de geleverde ondersteuning inzichtelijk gemaakt voor de inwoner/client en afgestemd op zijn/haar situatie.

Toetsing van begeleidingsplan en begeleiding vindt (minimaal) elk half jaar plaats door middel van een evaluatie.
Indien de inwoner/client en/of stichting MensGoed dit noodzakelijk vinden, kan een evaluatie ook vaker worden gepland. Als het nodig is, wordt na de evaluatie het begeleidingsplan in overleg met de inwoner/client aangepast.

De begeleiding wordt betaald vanuit een PGB. Zo nodig wordt ondersteuning geboden bij de zorgaanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor de toewijzing van de begeleiding. Middels een “keukentafelgesprek” met het wijkteam wordt de zorgaanvraag besproken. Bij akkoord door het wijkteam kan een traject worden gestart.

De inwoner/client zelf is verantwoordelijk voor zijn/haar financien, dus is daarom ook verantwoordelijk voor een correct beheer van het PGB. Als blijkt dat hij/zij hiertoe niet in staat is, wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing.

Line Shadow

correspondentieadres : Stichting Mensgoed | Postbus 101 | 6880 AC Velp          Webdesign door: Zlex Web Solutions